My-Pro

Het duurzame alternatief voor hoogwaardige eiwitten

My-Pro

Het duurzame alternatief voor hoogwaardige eiwitten

My-Pro circulair protein

My-Pro onderzoekt de haalbaarheid om stikstofreststromen uit luchtwassers van stallucht en/of mestverwerking op het boerenerf te gebruiken als stikstofbron voor de productie van eiwit voor diervoedertoepassingen. Als koolstofbron wordt snoepsiroop, een reststroom uit de veehouderij gebruikt.

Het unieke is dat wij lokale laagwaardige reststromen op locatie met een kleinschalig, maar robuust proces omzetten naar hoogwaardig eiwit.

My-Pro_logo
My-Pro_favicon

Wat doen we?

My-Pro onderzoekt de haalbaarheid om stikstofreststromen uit luchtwassers van stallucht en/of mestverwerking op het boerenerf te gebruiken als stikstofbron voor de productie van eiwit voor diervoedertoepassingen.

Het unieke is dat wij lokale laagwaardige reststromen op locatie met een kleinschalig, maar robuust proces omzetten naar hoogwaardig eiwit.

My-Pro_favicon

Hoe doen we het?

My-Pro verwerkt lokaal en robuust, op basis van een unieke technologie, reststromen uit de food- en landbouwsector tot een nieuw hoogwaardig eiwit, dat geschikt is als veevoer en - op termijn - voor menselijke consumptie.
.
.
.
.
.

My-Pro_favicon

Wie doen het?

My-Pro is een start-up met jarenlange ervaring in de circulaire voedingsindustrie.

Met gebundelde krachten, in samenwerking met gecertificeerde partners, zorgen wij voor een duurzaam alternatief voor hoogwaardige eiwitten.
.
.
.
.

My-Pro_logo

Participeren?

Wilt u investeren in onze volledig circulaire eiwitproductie of meer informatie hierover?