Waarom doen we het?

De Nederlandse veehouderij is één van de uitstoters van stikstof in de vorm van ammoniak uit mest en stallucht. Om deze emissies te reduceren heeft de sector al veel geïnvesteerd in luchtwassers en mestverwerking. Bij deze processen komen stikstofhoudende reststromen vrij, die op dit moment niet of onvoldoende worden benut.

My-Pro onderzoekt de haalbaarheid om stikstofreststromen uit luchtwassers van stallucht en/of mestverwerking op het boerenerf te gebruiken als stikstofbron voor de productie van eiwit voor diervoedertoepassingen. Als koolstofbron wordt snoepsiroop, een reststroom uit de zoetwarenindustrie gebruikt.

My-Pro draagt hiermee bij aan een gesloten, circulaire kringloop van hoogwaardige proteïnen, waarmee veehouderijbedrijven hun footprint en de import van eiwitrijk soja significant verlagen. Professionele veehouders opereren hiermee niet alleen milieubewust, maar zijn eveneens in staat hun bedrijfsresultaat te optimaliseren.

My-Pro_logo

Participeren?

Wilt u investeren in onze volledig circulaire eiwitproductie of meer informatie hierover?