Wat doen we?

My-Pro onderzoekt de haalbaarheid om stikstofreststromen uit luchtwassers van stallucht en/of mestverwerking op het boerenerf te gebruiken als stikstofbron voor de productie van eiwit voor diervoedertoepassingen. Als koolstofbron wordt snoepsiroop, een reststroom uit de veehouderij gebruikt.

Het unieke is dat wij lokale laagwaardige reststromen op locatie met een kleinschalig, maar robuust proces omzetten naar hoogwaardig eiwit.

Stikstof en Koolstofbronnen

Er is een grote variëteit aan koolstofbronnen beschikbaar voor fermentaties, waarvan de meest gebruikte pure biet- of rietsuiker en biet- of rietmelasse zijn. Snoepsiroop bevat eenzelfde combinatie van sucrose, glucose en sucrose in dezelfde concentratie.

Snoepsiroop bevat echter nog andere suikers die ook door gisten geconsumeerd kunnen worden. Daardoor is de eiwitopbrengst per ton vloeibare snoepsiroop hoger dan per ton vloeibare biet-melasse. Er is een werkende reactor ontwikkeld. De volgende stap is het verder opschalen en automatiseren. Vervolgens komt grootschalige productie in beeld.

My-Pro_logo

Participeren?

Wilt u investeren in onze volledig circulaire eiwitproductie of meer informatie hierover?